Klachtenformulier

We willen graag van uw feedback leren
Ons doel is om al onze klanten tevreden te stellen, maar soms kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze service of een geleverd product. Als dat het geval is, vragen wij u vriendelijk om uw klacht eerst te bespreken met een medewerker van Leemreise, zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u hier een klacht indienen.

Dit is hoe we omgaan met klachten:
  • - Stuur uw klacht schriftelijk via het formulier onderaan deze pagina.
  • - Een van onze medewerkers neemt contact met u op om de volgende stappen te bespreken en een passende oplossing te vinden.

We zullen geen klachten behandelen in de volgende gevallen:

  • - Als de klacht buiten onze verantwoordelijkheid valt.
  • - Als de klacht anoniem is ingediend.
  • - Als er meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het ontstaan van de klacht en het melden ervan.